Pan Art, život s VAD
Pan Bill se psem, život s VAD Pan Bill u klavíru, život s VAD
Paní Laura na kole, život s VAD Paní Laura s kočárkem, život s VAD

Život s mechanickou srdeční podporou

Terapie mechanickou srdeční podporou přináší mnoho otázek pro pacienty a jejich nejbližší příbuzné. V následujících odstavcích naleznete důležité informace o této terapii a odpovědi na základní otázky.

Krátkodobá mechanická podpora

Pacienti využívající krátkodobou mechanickou podporu zůstávají po celou dobu této terapie hospitalizováni na JIP až do doby jejího ukončení. Po celou dobu jsou pečlivě ošetřováni lékařským a zdravotnickým personálem, který vyplňuje všechny biologické a psychologické potřeby pacienta. Dle zdravotního stavu pacient začíná s částečnou mobilizací a fyzioterapií tak, aby pacient mohl po explantaci dočasné mechanické podpory již začít s plnou rehabilitací a nebyl limitován dlouhodobým pobytem na lůžku. Po propuštění z JIP oddělení na běžné oddělení je pacient léčen standardním způsobem.

Dlouhodobá mechanická podpora

Po operační implantaci dlouhodobé mechanické srdeční podpory je pacient nejprve hospitalizován na pooperačním JIP oddělení, kde dochází k stabilizaci jeho respirace, krevního oběhu a vnitřního prostředí. Zlepšení cirkulace v krevním oběhu pacientům pomůže v rychlejší rehabilitaci. V průběhu hospitalizace je pak dále pacient systematicky edukován v manipulaci s vybavením a přístroji mechanické podpory tak, aby v době, kdy bude zcela zdráv, měl již kompletní znalosti ovládání přístrojů a mohl být propuštěn do domácího ošetření. Pacient bude kromě jiného poučen o adekvátní péči o místo chirurgického zákroku, problematice osobní hygieny, aktivitách ve volném čase a dalších otázkách, které bude mít.

Zlepšení cirkulace krve pacientům umožní návrat do každodenního života s minimálním omezením. Malá velikost krevního čerpadla a externího vybavení nebude pacienta limitovat v pohybu nebo činnosti. Po celou dobu terapie dlouhodobou mechanickou podporou budou pacienti docházet na pravidelné ambulantní kontroly v intervalu cca jednoho měsíce. Vzhledem k externímu vybavení napojenému na krevní čerpadlo je třeba se vyhnout ponoření do vody, kontaktním sportům - všeobecně je vhodné dbát zvýšenou pozorností a péčí o vybavení. Pacienti by měli dodržovat zdravý životní styl (zdravá strava, dostatek tekutin, pravidelný a dostatečný pohyb).

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK