Indikační kritéria pro VAD terapii

Krátkodobá mechanická srdeční podpora

Indikační kritéria pro VAD terapiiDočasná mechanická srdeční podpora srdeční činnosti (VAD) a oběhově-respirační funkce (ECMO) je indikována u všech pacientů s náhlým kritickým snížením srdeční nebo srdečně-respirační funkce, které je projevem nově vzniklého nebo následkem/komplikací již probíhajícího chronického srdečního onemocnění.

Indikační kritéria k zavedení krátkodobé mechanické podpory:

 • Bridge to recovery
  • Kardiogenní šok (PCI, AIM, pooperační LCO syndrom, terminální fáze chronického srdečního selhání).
  • Kardiopulmonální resuscitace.
  • Pacienti bez možnosti odpojení od mimotělního oběhu.
  • ARDS - respirační insuficience/selhání.
 • Bridge to bridge
  • Pacienti s indikací k dlouhodobé mechanické srdeční podpoře.
 • Bridge to decision
  • Pacienti s nejasnou prognózou, kdy aplikací VAD/ECMO systému získáme čas ke stabilizaci a pozdějšímu zhodnocení pacientova stavu.
 • Bridge over procedure
  • Rizikové PCI.
  • Ablace hemodynamicky špatně tolerovaných komorových tachyarytmií.
 • Bridge to Tx

Obecné parametry indikace k zavedení krátkodobé mechanické srdeční podpory:

 • Závislost na inotropní podpoře a refrakternost k maximální farmakologické terapii s počínajícími projevy selhávání orgánových funkcí.
 • Hodnota srdečního indexu (CI) < 2,0 l/min/m2.
 • Systolický arteriální tlak < 90 mm Hg.
 • Tlak v zaklínění (PCWP) > 20 mm Hg.
 • Těžká dysfunkce levé/pravé komory.
 • Nepřetržité nebo recidivující komorová tachyarytmie (hemodynamicky špatně tolerované).
 • Kardiopulmonální resuscitace (neúspěšné obnovení krevního oběhu standardním postupem).
 • Respirační insuficience rezistentní ke konvenční umělé plicní ventilaci.

Elektivní zavedení krátkodobé mechanické srdeční podpory:

 • Bezpečné provedení rizikových koronárních angioplastik.
 • Ablace hemodynamicky špatně tolerovaných komorových tachykardií.

Indikační kritéria pro VAD terapii

Dlouhodobá mechanická srdeční podpora

Identifikace vhodného pacienta a načasování implantace jsou základní parametry úspěšné VAD terapie pacientů v terminálné fázi chronického srdečního selhání. V databázi registru INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support - databáze všech implantací mechanické srdeční podpory v USA) byly vytvořeny profily pacientů usnadňující identifikaci pacienta a načasování implantace mechanické srdeční podpory.

Stupeň srdečního selhání Popis Čas do implantace VAD
INTERMACS 1
„Crush and Burn“
Pacient v kritickém kardiogenním šoku. V rámci hodin
INTERMACS 2
„Progressive decline“
Pacient dependentní na IV inotropní podpoře s pokračujícím zhoršováním klinické kondice. V rámci dnů
INTERMACS 3
„Stable but inotrope dependent“
Pacient dependentní na středních dávkách IV inotropní podpory, nebo pacient s aktivní formou krátkodobé mechanické srdeční podpory bez IV inotropní podpory. V rámci týdnů
INTERMACS 4
„Reccurent advanced hert failure“
Opakované stavy dekompenzace chronického srdečního selhání. V rámci týdnů až měsíce
INTERMACS 5
„Exortion intolerant“
Pacient v klidu bez obtíží, zátěž netoleruje pro dušnost. Variabilní

Indikační kritéria pro VAD terapiiData získaná z tohoto registru prokázala, že pacienti podstupující implantaci dlouhodobého LVAD systému v profilu INTERMACS 1 (v kritickém kardiogenním šoku) mají nejnižší procento přežití, zatímco pacienti podstupující implantaci dlouhodobého LVAD systému v profilu 3 (stabilní na inotropii) mají procento přežití nejvyšší. Pro pacienty v profilu INTERMACS 1 by měla být tedy zvážena implantace dočasné (případně biventrikulární) mechanické srdeční podpory s cílem optimalizovat stav pacienta před finální implantací dlouhodobé LVAD podpory.
Data z tohoto registru také podporují identifikaci pacienta v ranné části terminální fáze chronického srdečního selhání s časnou implantací dlouhodobého LVAD systému. Pacienti v profilu INTERMACS 3 se jeví jako skupina s největším benefitem z dlouhodobé LVAD terapie.

Každý kandidát pro dlouhodobou mechanickou podporu by měl být vyšetřen z pohledu:

 • Vhodnosti kandidáta pro implantaci dlouhodobého VAD dle stupně závažnosti onemocnění.
 • Úspěšného podstoupení operačního výkonu implantace VAD.
 • Možnosti propuštění do domácího prostředí s adekvátní psychosociální podporou.

Indikační kritéria k zavedení dlouhodobé mechanické podpory:

 • Bridge to Tx
  • Bezpečné přemostění období na WL pro pacienta do HTx.
 • Destination therapy
  • Dlouhodobé řešení pro pacienty, kteří jsou kontraindikováni k HTx.
 • Bridge to candidacy
  • Stabilizace stavu pacienta do doby indikace k HTx.

Obecné parametry indikace k zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory:

Pacient, který má více než jeden z následujících rizikových faktorů, a který je v NYHA III nebo NYHA IV, by měl být zkonzultován ve specializované ambulanci srdečního selhání jako potenciální kandidát pro mechanickou srdeční podporu a/nebo možnost transplantace srdce.

Obecné podmínky:

 • Pacient se symptomy srdečního selhání navzdory optimální farmakoterapii a přístrojové terapii, po dobu delší než 2 měsíce + další z následujících parametrů.
 • LV EF < 25% a (pokud se monitoruje) VO2 < 12 ml/kg/min.
 • 3 a více hospitalizací pro dekompentazaci CHSS v posledních 12ti měsících bez vyloučení evidentní příčiny.
 • Závislost na I.V. inotropii.
 • Postupné zhoršování orgánových funkcí (renální a/nebo jaterní funkce) z důvodu postupného zhoršovaní perfůze a neadekvátního plnícího tlaku komor (PCWP > 20 mm Hg a sABP < 80 - 90 mm Hg nebo CI < 2.0 l/min/m2).
 • Zhoršení funkce pravé komory.

Funkční vyšetření:

 • Nemožnost chůze bez dušnosti.
 • Netolerance ACE inhinitorů, Beta blokátorů nebo blokátorů AT receptorů pro angiotenzin II.
 • CRT nonresponder.
 • Vysoká dávka diuretik (například 120 mg furosemidu/den).
 • Počínající kardiální kachektizace.

Indikační kritéria pro VAD terapii

Laboratorní vyšetření:

 • Natrium < 136 mmol/L.
 • BUN > 40 mg/dL, kreatinin > 1.8mg/dL.
 • Hematocrit < 35%.
+

Zde můžete spravovat svůj souhlas s cookies.

Využíváme soubory cookies pro zlepšení funkčnosti našeho webu, měření výkonnosti a poskytování funkcí sociálních sítí. Můžete se svobodně rozhodnout jaké cookies budou uloženy pomocí tlačítek předvolby.

Vždy aktivní

Přijmout vše Odmítnout Přijmout vybrané