Alarmy a výstrahy VAD HeartMate II

Lékaři i střední zdravotnický personál se při terapii akutního nebo chronického srdečního selhání čas od času setkají s alarmy nebo výstrahami, které jsou méně časté, nebo jejich identifikace může být obtížnější. Níže jsou uvedené základní informace o alarmech a výstražných zprávách systému Thoratec HeartMate II.

Systémový kontroler EPC/PSD

Systémový kontroler EPC/PSD Systémový kontroler EPC/PSD
INDIKÁTOR - ZVUKOVÝ SIGNÁL VÝZNAM POŽADOVANÁ REAKCE UŽIVATELE
Červené srdce
Červené srdce
NEPŘERUŠOVANÝ
AUDIO TÓN
A) průtok pumpy je nižší než 2,5 l/min., nebo
B) pumpa se zastavila, nebo
C) perkutánní přívod je odpojený
1) Zkontrolujte, zda je Systémový kontrolér připojen k perkutánnímu vodiči krevního čerpadla.
2) Zkontrolujte, zda je Systémový kontrolér připojen ke zdroji napájení (baterie nebo napájecí jednotka).
3) Pokud alarm pokračuje, vyměňte Systémový kontrolér.
Žádná varovná kontrolka, chybí zelený symbol napájení
NEPŘERUŠOVANÝ
AUDIO TÓN
Kontrolní zařízení systému není napájené. 1) Zkontrolujte, zda je kontrolní zařízení systému připojené ke zdroji napájení (baterie nebo napájecí jednotka).
2) Pokud je zařízení připojené a alarm pokračuje, přejděte na jiný zdroj napájení.
3) Pokud alarm pokračuje po přejití na jiný zdroj napájení, vyměňte Systémový kontrolér.
Červená baterie
Červená baterie
NEPŘERUŠOVANÝ
AUDIO TÓN
Zbývá méně než 5 minut náboje baterie, napětí je příliš nízké nebo Systémový kontrolér nedostává dostatek napájení z Napájecí jednotky. Okamžitě vyměňte vybité baterie za nový, nabitý pár baterií. Vyměňte jednu baterii po druhé. Pokud nemáte k dispozici nabité baterie, přejděte na Napájecí jednotku.
VAROVÁNÍ! NEODPOJUJTE napájení od obou kabelů pro napájení současně; pumpa by se zastavila.
Žlutá baterie
Žlutá baterie
1 pípnutí každé 4 sekundy
Zbývá méně než 15 minut náboje baterie, napětí je příliš nízké nebo Systémový kontrolér nedostává dostatek napájení z Napájecí jednotky. Okamžitě vyměňte vybité baterie za nový, nabitý pár baterií. Vyměňte jednu baterii po druhé. Pokud nemáte k dispozici nabité baterie, přejděte na Napájecí jednotku.
VAROVÁNÍ! NEODPOJUJTE napájení od obou kabelů pro napájení současně; pumpa by se zastavila.
Pípající AUDIOTÓN (opakující se cyklus jednoho pípnutí za vteřinu po dobu 2 sekund následovaný 2 sek. ticha). ŽÁDNÉ varovné kontrolky. Kontrolní zařízení systému běží v záložním režimu. 1) Zavolejte VAD koordinátora implantačního centra.
2) Vyměňte Systémový kontrolér.
3) Zajistěte nový, záložní Systémový kontrolér pro pacienta.
Záložní baterie
Záložní baterie
1 pípnutí každé 4 sekundy
Modul záložní baterie Systémového kontroléru má sníženou kapacitu. Vyměňte modul baterií Systémového kontroléru.
Rychle blikající symbol napájeníSymbol napájení
A
Zelené kontrolky
čtyři blikající zelené kontrolky
(na ukazateli kapacity baterie)

blikají jednou za sekundu
1 pípnutí každou sekundu
Jeden z kabelů pro napájení je rozpojený nebo poškozený. 1) Znovu zapojte nebo dotáhněte rozpojený/uvolněný kabel pro napájení.
2) Pokud alarm pokračuje, zkontrolujte, zda není poškozený kabel pro napájení Systémového kontroléru, nebo kabel k Napájecí jednotce.
3) Pokud je kabel pro Systémový kontrolér nebo kabel k Napájecí jednotce poškozený, vyměňte po potvrzení s implantačním centrem Systémový kontrolér a/nebo vyměňte kabel k Napájecí jednotce.
4) Zajistěte nový, záložní Systémový kontrolér pro pacienta.
1 pípnutí každé 4 sekundy
žádná varovná kontrolka
Pumpa běží nižší rychlostí, než je nastavený spodní limit rychlosti. Kontaktujte VAD koordinátora implantačního centra.

V případě potřeby je možné se obrátit na klinickou podporu společnosti Omnimedics CZ, která může poskytnout základní informace o VAD systému nebo o řešení technických otázek hardware.

+

Zde můžete spravovat svůj souhlas s cookies.

Využíváme soubory cookies pro zlepšení funkčnosti našeho webu, měření výkonnosti a poskytování funkcí sociálních sítí. Můžete se svobodně rozhodnout jaké cookies budou uloženy pomocí tlačítek předvolby.

Vždy aktivní

Přijmout vše Odmítnout Přijmout vybrané